Upphovsrätt

 • Detta ämne är tomt.
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #66

  2017-11-28

  Material som är upphovsrättsskyddat kan endast läsas i sin helhet på Kungliga biblioteket, och ytterligare ett antal bibliotek.
  Se lista här

  Vi arbetar löpande med att tillgängliggöra våra samlingar.
  Arbetet sker med respekt för upphovsrätten och bara det som betraktas upphovsrättsligt fritt tillgängliggörs digitalt.
  Har du synpunkter eller invändningar rörande publiceringen kontakta svedag@kb.se

  #259
  torgny
  Medlem

  Jag hamnade på den här sidan därför att jag är på jakt efter några få av de mer än tusen av mina artiklar som finns i databasen. När jag som Svenska Dagbladets Moskvakorrespondent var på resa i t x Moldavien fanns inget annat sätt än att läsa högt från mitt anteckningsblock för en kollega i Stockholm som spelade in telefonsamtalet och sedan skrev ut texten. Eftersom jag alltså inte hade några manus från det jag skrev under resa hoppades jag nu för ett bokarbete kunna identifiera texterna så här. Men inte ens jag som är upphovsman kan skilja en text från en annan så länge allt är mörkat. Det borde inte hamna i konflikt med upphovsrätten att visa upp en del av texten så att man få en tydligare bild av genre och innehåll i varje enskild artikel.

  Sen inser jag att det är vanskligare med visning av hela texter. I den mån medieföretagen tjänar pengar på sina arkiv handlar det om information som publicerats några få år bakåt i tiden. Men att som exempelvis DN kunna erbjuda allt som publicerats ger prenumeranter ett mervärde och kan användas i arbetet mot skolorna där de stora tidningarna i decennier försökt fostra nya läsare.

  Med andra ord går det inte att kringgå upphovsrätten men nog tycker jag att det borde vara möjligt att till att börja med hitta en modell där man kan få lite mer information om texterna och därefter kanske hitta ett smidigt sätt att få åtkomst till enstaka artiklar

  #260

  Tack för dina synpunkter.

  Vi förstår ditt dilemma men måste samtidigt ta hänsyn till gällande upphovsrätt.

  I nuläget kan vi inte visa mer textutdrag än vad vi gör. Hur framtiden kommer att se ut avseende KB:s möjligheter att tillgängliggöra sina digitaliserade dagstidningar för en bredare krets än de som bor i Stockholm och kan ta sig till lokalerna i Humlegården vågar jag inte sia om.

  Ett av KB:s mål är att vara en betydande aktör i det digitala kunskapssamhället. Jag hoppas att KB, inom lagens råmärken, kan vidareutveckla den här tjänsten så att den når ut till så många medborgare som möjligt.

  Jonas Ahlberg
  Enheten för dagstidningar, radio och TV

  #261
  smartinh
  Medlem

  Vore bra om det gick att läsa de digitaliserade tidningarna med upphovsrätt på KTB, Kurs- och tidningsbiblioteket i Göteborg. Mikrofilmade tidningar från KB med upphovsrätt finns ju att läsa där…

  #258
  sisselas
  Medlem

  Räknas inte tidningar som ”redan tillgängliggjorda för allmänheten” (enligt upphovsrättslag), och att artiklar därför egentligen får lov att spridas utan att detta skulle bryta mot lagen?

  #257
  sisselas
  Medlem

  Hur ser regler om upphovsrätt och kopiering och vidarelänkning ut för de artiklar som är digitaliserade av tidningarna själva? Dessa går ju att finna med hjälp av sökord på google, inte enbart genom att läsa på de specifika tidningarnas hemsidor.

  #256
  sisselas
  Medlem

  Hej, jag har många frågor som jag verkligen hoppas få hjälp med!

  Jag är medlem i en ideell förening som på sin hemsida, bla, vill skapa ett eget arkiv om sitt specifika intresseområde. Denna hemsida är tillgänglig för allmänheten.

  Får vi lov att lägga upp digitala artiklar från tidningar? Då menar jag inte en länk till tidningsartikeln (som jag antar är lagligt), utan en digital ”kopia” av en digital artikel i sin helhet.
  Eller är det endast tillåtet att kopiera delar av den digitala artikelfilen?
  Orsaken är att detta arkiveringsprojekt är tänkt att vara långtgående och att föreningen vill skapa ett eget arkiv, som vi själva kan underhålla och vara säkra på är beständigt, dvs vi vill inte endast förlita oss på att tidningarna underhåller sitt digitala arkiv. Föreningen har medlemmar över hela landet, dvs det är inte möjligt att hänvisa till KBs samlingar och läsning på plats.

  Får vi digitalisera material och lägga upp på hemsidan? Vilket slags material?

  Är vi enbart hänvisade till pappersutskrifter av tidninga/7tidskrifter? Får dessa pappersutskrifter tillgängliggöras för föreningens medlemmar och andra, tex på ett huvudkontor?

  Får vi starta en databas enbart tillgänglig för föreningsmedlemmar, med digitala filer (av artiklar från andra tidningar)?

  Mycket tacksam för svar!

  #262

  Hej.

  Det där med upphovsrätt kan vara lite snårigt. Jag föreslår att du kontaktar Bonus Copyright ”http://www.bonuscopyright.se/”, vilka säkert kan besvara dina frågor.

  Jonas Ahlberg
  Enheten för dagstidningar, radio och TV
  e-post: jonas.ahlberg@kb.se

  #264
  ds3066
  Medlem

  Var kan man få reda på hur man kommit fram till de olika datum som gällt/gäller för ”upphovsrätt” på tidningar.kb.se, först var det någon gång på 1860-talet, sedan från 1900-01-01, nu från 1901-01-01? Skulle vara intressant att få veta vilka lagtolkningar som ligger bakom; i Finland är material t.o.m. 1910 tillgängligt, i Frankrike längre än så, i Danmark fram till 1916-12-31, trots att alla tre länderna har samma 70-årsgräns efter författarens död för upphovsrätt på texter (för övrigt en tidsgräns vars berättigande är svårt att förstå). Hur kom KB fram till sin gräns? Kommer den att ökas med ett år varje år? Vilken typ av dialog har man med kvarlevande tidningar som DN och SvD, som nu går ut med ”egna” arkiv, förmodligen med samma material som KB:s?

  #265
  torjoh
  Medlem

  Hej

  Upphovsrätten runt tidningsmaterial är komplicerad eftersom det i en tidning finns så många upphovsmän, inte endast journalister utan även fotografer, tecknare, layoutare etc. Rätten till materialet har rättighetsinnehavaren upp till 70 år efter upphovsmannens död.

  I Finland och Danmark har man tecknat kollektiva avtalslicenser med upphovsrättsorganisationerna dessa avtal omfattar helt enkelt material fram till olika slutår.

  På Kungliga biblioteket har vi fört samtal med upphovsrättsorganisationen om en lösning omkring materialet, främst för att kunna få ut materialet till pliktbiblioteken, men de bud som vi har fått ligger långt ifrån de ekonomiska ramar som vi klarar att betala. Vi har därför valt att publicera det material som vi, enligt vår tolkning av lagen, finner är upphovsfritt. Gränsen går just nu till och med 1900. Kungliga biblioteket kommer att släppa material från ny årgång vid varje årsskifte. Gränsen flyttas på så sätt framåt. Skulle någon upphovsman misstycka kan man ta kontakt med oss så vi kan avtala om rättigheterna.

  Vi för också samtal med nu existerande tidningar som t.ex. DN och SvD om de historiska arkiven. Vi har haft ett samarbete kring digitaliseringen av materialet och det förhåller sig mycket riktigt så att det digitala material som de presenterar på sina sidor är gjort med Kungliga bibliotekets tidningssamlingar som underlag.

  Torsten Johansson
  Chef
  Enheten för dagstidningar, radio och TV

  #263
  b.jerker
  Medlem
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.